Gràcies mecenes!

pedraviva.org a estat possible gràcies al micromecenatge, també anomenat crowdfunding o finançament col·lectiu. És un mecanisme col·laboratiu de finançament que es caracteritza per la unió massiva d'inversors que financen, amb quantitats reduïdes, petits projectes d'alt potencial. El crowdfunding de pedraviva.org es va iniciar el dia 26 d'abril de 2018 a la pàgina web verkami.com i va finalitzar dia 5 de juny de 2018.

Els mecenes varen confiar amb el projecte des del primer moment. També el varen donar suport, no només econòmicament, sinó publicitant i fent difusió del projecte. És per això que vull agrair als 31 mecenes que han fet possible pedraviva.org.

Ur – Catalina i Pep Lluís – Maria Antònia Cruz – Aina i Diego Quintana Miró – Ángeles Longás – Marta Muñoz Llinàs – Clara Vicens – Joan Ese – Aina Ferragut – Andrea Minguillón Rousse – Joan Juan – Oriol Fernandez – Leonor Hernández – Joan Lluís Ferrer Botelles – Pedro Lliteras – Carme – Sa Cerviseria – Òscar Andrés Castillo – Antònia – Associació s’Aplec – Toni Camps – Daisy – Antoni Lliteres – Marc Strunk – Elisabet – Francisca Santandreu – Toni Lliteras – Eva M Ruiz – Marga Roig – Clara Mesquida – Rubén Nuñez.

Gràcies!

Maria.